Rent vatten är något som alla vill ha. Vi använder vattnet omkring oss för allt möjligt, från dricksvatten, badvatten och fiskevatten till bevattningsvatten och industriellt kylvatten. Rent vatten är också livsviktigt för många växter och djur som lever i våra sjöar, åar, vattendrag och andra vattenmiljöer i vår kommun.

Det här kan du göra själv