Badplatser

Badplats med hopptorn utanför Stallarholmen.

I Strängnäs kommun har du alltid nära till vatten. Du kan enkelt finna din egen favoritplats runt Mälaren att svalka dig på varma sommardagar.

I Strängnäs kommun finns många badplatser där man kan njuta av sol och bad. Några av badplatserna driver kommunen tillsammans med lokala föreningar. Badplatserna erbjuder stor variation och är utrustade med allt från hopptorn och brygganläggningar till enklare badplatser där naturen hamnar i fokus.

Hitta till badplatsen

I kartan du kommunens allmänna badplatser. Klicka på markören och läs mer om respektive badplats.

Vattenkvaliteten vid badplatserna

För att säkerställa badvattnets kvalitet så tar kommunens miljöenhet regelbundna vattenprover som skickas på analys för att kontrollera halten av bakterier i vattnet. Om vattenprover visar för höga halter av bakterier i vattnet sätter kommunen upp en skylt vid badplatsen som avråder från att bada.

Nytt för 2024 är att algblomning inte kommer bedömas av kommunens miljöenhet på badplatserna och därmed kommer det inte sättas upp någon skylt som avråder från att bada vid algblomning. Allmänheten som badar får själva kontrollera om det är alger i vattnet. Algblomning kan uppstå snabbt och försvinna snabbt, så det bästa är att titta på vattnet innan badning och avgöra status för dagen. Undvik att bada vid riklig algblomning.

Läs mer om hur det går till att testa badvattnet på sidan Badvattenprover.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du ta del av vattenkvaliteten och aktuella provsvar för varje kommunal badplats.

Felanmälan

Om du uppmärksammar fel och brister på någon badplats, gör gärna en felanmälan.

Regler för hundar på badplats

Hundar får inte vistas på kommunens offentliga badplatser under badsäsongen 15 maj-15 september. Däremot får hundar bada på andra lämpliga platser vid Mälarens strand.

Fiskeförbud på badplatser

Det är fiskeförbud på kommunens offentliga badplatser under badsäsongen 15 maj till 15 september.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2024