Jättebalsamin

Jättebalsamin kan bli upp till 2,5 meter hög. Den har rosa eller vita blommor. Den sprider sig lätt över stora avstånd.

Hur ser jättebalsamin ut?

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) kan bli upp till 2,5 meter. De växter i stora bestånd och kan sprida sig över långa avstånd. Blommorna är rosa och ibland vita. Stjälkarna är grova och rödaktiga med motsatta eller kransställda blad. Bladen är lansettlika och har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar.

Var växer jättebalsamin?

Jättebalsamin växer främst i öppna till halvöppna miljöer detta då arten har en viss känslighet för skuggning. Den växer ofta tillsammans med brännässla, kirskål och vass.

Jättebalsamin förekommer i fuktiga till blöta mycket näringsrika miljöer, såsom bland annat: stränder vid vattenförekomster som drabbas av övergödning, skogsbäckar, fuktiga ruderatmarker, hyggen och parker.

Blekbalsamin är en lågväxt medelstor ettårig ört som kan bli upp till 1,5 meter hög, dock vanligen mellan 20 och 60 centimeter. De växter ofta i stora bestånd.

Blekbalsamin (Impatiens parviflora) förökar sig lätt genom frösådd men är inte klassad som invasiv på EU:s artlista.

Strängnäs kommun har identifierat ett stort bestånd av blekbalsamin i södra delen av kommunen och har en femårig hanteringsplan för att bekämpa arten på platsen.

Att bekämpa jättebalsamin

Jättebalsamin är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Det innebär att den är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen. Du är också skyldig att bekämpa den.

Jättebalsamin och blekbalsamin bekämpas med fördel med mekaniska metoder. Arten har ytliga rotsystem och är enkel att bekämpa med rotdragning eller slåtter.

Det är viktigt att ta bort eventuella blomställningar, och det är därför en fördel att bekämpa arten tidigt på säsongen.

Naturvårdverket webbplats kan du ta del av flera råd för bekämpning av jättebalsamin.

Det räcker med en mycket liten del av en rot eller en stam för att ett nytt bestånd ska börja gro. Var därför noga med att aldrig sprida ut eller flytta slaget växtmaterial till annan plats i naturen eller trädgården. Allt växtavfall från jättebalsamin ska lämnas till förbränning på en återvinningscentral.

Gör såhär: Lägg avfallet i dubbla i plastsäckar, förslut ordentligt och lämna till personalen på återvinningsstationen. I Strängnäs kommun kan du lämna in invasiva arter på Kvitten. Lägg aldrig växtdelar från jättebalsamin i facket för trädgårdsavfall.

Strängäs har inventerat förkomsten av jättebalsamin och hittat den på olika platser i kommunen och en bekämpningsplan har beslutats för att hantera växten.

Rapportera förekomst av jättebalsamin

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. I Sverige är det Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) Artdatabanken som samlar rapporter om var det finns främmande arter som har negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Du behöver skicka med bilder av fyndet så att det går att fastställa att det är jättebalsamin.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2023