Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, ”Eldsundsviken”

Detaljplanen för Eldsund 6:16, del av, etapp 3 söder, "Eldsundsviken" i Strängnäs stad har nu fått laga kraft.

Detaljplanen har fått laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-24 att anta detaljplanen, protokollet är justerat och anslaget.

Kommunens beslut har inte överklagats.

Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen.

Förslaget har därmed fått laga kraft 2022-11-23.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2023