Planprogram

Planprogram kan vara ett första steg i en detaljplanering. Programmet visar områdets avgränsning och anger de förutsättningar och mål som finns för planläggningen.

lan- och bygglagen säger att ett planprogram endast behöver tas fram om det underlättar det kommande detaljplanearbetet. Programförslaget skickas ut på samråd och alla berörda har möjlighet att komma med synpunkter.

I kartan kan du titta på gällande och pågående planprogram i hela kommunen. Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument som hör till planprogrammet.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2021