Eldsundsviken etapp 3

En planerad utvidgning av Strängnäs stadskärna möjliggörs med en ny detaljplan över området.

Beskrivning

Detaljplanläggning pågår för att möjliggöra fler bostäder och ett nytt centrum vid Eldsundsviken. Etappen omfattar båda sidor om viken i Mälaren och kommer att inrymma bostäder i flerbostadshus. Marken har tidigare varit en del av regementsområdet men ska nu genom nya markägaren Kilen Eldsundsviken AB omvandlas till stad. Detta är tredje etappen i utbyggnaden Norra staden som är en utvidgning av Strängnäs stadskärna. En del av etapp tre, Etapp tre söder, fick laga kraft i november 2022,

Nuläge

Detaljplanearbete pågår.

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Byggenheten

  Telefon:

  Via kontaktcenter 0152-291 00

  E-postadress:

  bygglov@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2023