Gorsingeholms vattenskyddsområde

Gorsingeholm vattentäkt är Strängnäs kommuns reservvattentäkt och svarar för vattenförsörjningen till över 32 000 personer inom kommunen i händelse av avbrott i leveransen från Norsborgs vattenverk.

I dagsläget säljs en del av vattnet som processvatten. Vattenverket förser vid normaldrift läkemedelsindustrier med kylvatten. Anläggningen inkluderar också en tryckstegring för inkommande dricksvatten från Norsborgs vattenverk.

Kartbild över Gorsingeholm

Dubbelklicka på bilden för att zooma

Förslag till nytt grundvattenskyddsområde

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Strängnäs invånare
över tid planeras ett beslut att inrätta ett nytt grundvattenskyddsområde för
Gorsingeholm vattentäkt.

Idag kommer det allmänna dricksvattnet från Botkyrka
kommun men reservvattentäkten i Gorsinge behöver skydd för att säkerställa
dricksvattenförsörjningen i framtiden.

Reservvattenbehovet kommer att öka i takt med utbyggnaden av den
kommunala vattenförsörjningen. Gorsingeholm reservvattenverk ses som en
långsiktig lösning för kommunens framtida reservvattenförsörjning och
behovet av reservvattentäkten.

Dricksvattenförsörjningen vid Gorsingeholm Vattentäkt baseras på uttag av grundvatten i Strängnäsåsen, Malmbyområdet från ett flertal uttagsbrunnar. Det naturliga grundvattnet förstärks genom konstgjord infiltration med ytvatten från Mälaren.

Vad händer nu?

Sakägarsamrådet är avslutat och nu pågår en sammanställning av inkommet materiel. Beslut i frågan kommer under året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024