Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin och sprit, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat behöver du ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd söks hos Strängnäs kommun.

 

Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Med begreppen "alkoholdryck" och "alkoholhaltiga drycker" menas en dryck med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent.  Som alkoholdrycker räknas exempelvis:

  • vin
  • starköl
  • sprit
  • andra jästa alkoholdrycker som cider
  • alkoholdrycksliknande preparat som frusna drinkar, jello-shots och alkoholhaltig glass

När behöver du inte ett serveringstillstånd?

Om du uppfyller följande tre förutsättningar behöver du inte ett serveringstillstånd:

  1. Om det gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  2. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  3. Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Olika typer av tillstånd

Stadigvarande tillstånd

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Tillfälligt tillstånd

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd. Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

Restaurangregister

Är du intresserad av att få veta vilka restauranger i Strängnäs kommun som har serveringstillstånd, titta i vårt restaurangregister.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024