Markupplåtelse

För att få använda offentlig plats behöver du tillstånd från Polisen. Oftast är kommunen markägare av den offentliga platsen vilket innebär att kommunen också måste godkänna att du använder marken.

Markupplåtelse

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark - markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän, offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats, till exempel uteservering, varuexponering och reklam (utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container och arbetsbod.
  • Offentlig tillställning såsom idrottstävlingar och marknader.
  • Allmän sammankomst, till exempel demonstrationer och konserter.

Tänk på att

Lämna in din ansökan i god tid, minst tre veckor innan evenemanget.
Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
Innan du lämnar ansökan till Polisen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser. Markupplåtelse för uteserveringar och gatupratare upplåts högst ett år i taget.


Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Avgifter

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023