Förvärvstillstånd

Juridiska personer (bolag med flera) måste söka förvärvstillstånd i hela länet och kan få tillstånd bara om vissa förutsättningar är uppfyllda.

För privatpersoner som förvärvar lantbruksegendom i Södermanlands län behövs inget förvärvstillstånd.

Förvärv över 10 miljoner kronor prövas av Jordbruksverket, men ansökan och utredning görs av Länsstyrelsen. Ansökan och mer information hittar du hos Länsstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018