Etablera nya laddstationer för elfordon

Strängnäs kommun ger intresserade aktörer möjlighet att sätta upp fler laddstationer för elfordon på kommunens gator. Den här sidan riktar sig till dig som är intresserad av att etablera laddplatser i kommunen.

Kommuner har möjlighet att vara en del av den nationella såväl som den lokala utbyggnaden av laddinfrastruktur och ta ansvar för att planera och hantera laddinfrastruktur.

Var i kommunen finns möjlighet att sätta upp nya laddplatser?

Strängnäs kommun har tillsammans med Energikontoret i Mälardalen tagit fram en rapport där man har kartlagt hur den publika laddinfrastrukturen i kommunen ser ut i dagsläget. Den beskriver även vilka ytterligare behov som finns och föreslår vilka platser som ska prioriteras.

Rapporten föreslår att fokus hamnar på platser ämnade för destinationsladdning där en besökare vistas på platsen under en förutbestämd tid. Detta med anledning till att Strängnäs kommun anses vara en pendlarkommun och då har goda möjligheter till hemma- och arbetsladdning i kommunen.

Lista över utpekade platser

De här platserna är utpekade som lämpliga för normalladdning (destinationsladdning):

Del av kommunen

Plats

Läggesta

Läggesta station

Mariefred

Hamnplan

Mariefred

Hammarens IP

 

Stallarholmen

Stallarholmens IP

Stallarholmen

Vid Gula industrihuset

 

Stallarholmen

Stallarholmsskolan

 

Strängnäs

Vasavallen

 

Strängnäs

Stora torget

 

Strängnäs

Västervikens hamnplan

Åkers styckebruk

Bruksvallen (Skolvägen 2)

 

Här kan du se platserna på en karta:

Såhär anmäl du intresse för att etablera laddstationer

Om du som aktör är intresserad för att sätta upp laddstationer är det första steget att anmäla intresse.

Här kan du läsa mer om varje steg i processen:

Välj en, eller flera, av platserna på listan med utpekade områden. Det finns utpekade områden i alla våra kommundelar.

Mejla din ansökan till mark- och exploateringsenheten: mex@strangnas.se

Anmälan ska innehålla:

 • vilka geografisk plats eller platser som ni är intresserade av,
 • beskrivning av hur anläggningarna ska utformas (placering av stolpar etc) och typ av laddteknik,
 • antal laddplatser,
 • en skiss som visar vilken del av den geografiska platsen som är av intresse (vilka parkeringsplatser inom det utpekade området),
 • en kort presentation av ditt företag.
 • När din ansökan har kommit in så gör kommunens tjänstepersoner en bedömning. Du får en bekräftelse på att din intresseanmälan har inkommit.
 • Handläggningstiden kan variera beroende på platsens förutsättningar. Vi återkommer så snart vi kan, men du är välkommen att kontakta mex@strangnas.se om du har frågor under tiden.

Om det är flera olika aktörer som är intresserade av samma plats tillämpas först till kvarn. Kommunen förbehåller sig dock rätten att välja bland inkomna ansökningar.

Vid positivt svar gäller steg 4 - 6:

När du har fått godkänt på din ansökan behöver du som aktör kontakta nätägaren.

Vem som är nätägare beror på vilken plats det gäller. Via webbplatsen Nätområden.se kan du ta reda på vem som är nätägare på den plats du är intresserad av.

Nu är det dags att skriva avtal. Upplåtelse av kommunal mark för laddstation sker genom tecknande av avtal om nyttjanderätt. Förlängning av avtal sker med ett år i taget.

 • Den aktör som får avtal om att sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Stationerna ska vara tillgängliga och öppna för alla.
 • Anläggare ska ta betalt för laddning på ett enkelt och marknadsmässigt sätt som främjar sund konkurrens. Det ska vara möjligt att betala med ett vanligt betalkort utan att ladda ner en app eller skaffa abonnemang hos särskild leverantör. Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.
 • Strängnäs kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

Här kan du ta del av den mall som kommunen använder för nyttjanderättsavtal:

När avtal är skrivet kan du som aktör börja etablera laddstationen.

Det är du som nyttjanderättshavare som ansvarar för och bekostar installation och anläggande av laddstationerna med tillhörande anläggningar och ledningar. Laddstationerna ska vara på plats och driftsatt senast ett år efter avtalets undertecknande.

 • Ansök om schakttillstånd på kommunal mark. Här kan du läsa mer
 • Meddela kommunens stadsmiljöenhet att laddstationerna är färdigställda senast tre veckor i förväg. Du kontaktar dem via mejl: stadsmiljoenheten@strangnas.se
 • Teknik- och servicekontoret skyltar vid platsen och ansvarar för gatuunderhåll och parkeringsövervakning.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor. Du är välkommen att kontakta mark- och exploateringsenheten om du har andra fråor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

 • Kommunen upplåter mark till externa aktörer genom nyttjanderättsavtal där aktören betalar en avgift för marken.
 • Den aktör som får avtal om att sätta upp laddplatser står för installation samt drift och underhåll av laddstationerna. Stationerna ska vara tillgängliga och öppna för alla.
 • Anläggare ska ta betalt för laddning på ett enkelt och marknadsmässigt sätt som främjar sund konkurrens. Det ska vara möjligt att betala med ett vanligt betalkort utan att ladda ner en app eller skaffa abonnemang hos särskild leverantör. Andrahandsuthyrning är inte tillåtet.
 • Strängnäs kommun ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning.

Det är upp till varje intressent att bestämma utformningen på laddstationen. Kommunen vill dock att anläggningen uppfyller de här kraven:

 • Påkörningsskydd: Laddstationen behöver skyddas från yttre påverkan, till exempel påkörning av fordon såsom snöröjningsmaskiner.
 • Belysning: Laddstationen bör vara belyst, inte bara för att det ska vara lättare att se för personen som laddar utan också med tanke på trygghetsaspekten.
 • Tillgänglighet: Laddstationerna placeras och utformas så att de är tillgängliga för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Strängnäs kommun tar 200 kr/laddplats och år som ersättning för upplåtelsen. Arrendeavgiften räknas sedan upp årligen enligt justeringen i KPI-index.

Kommunen sköter skyltning och trafikreglering för laddplatser.

Kommunen kan genom en lokal trafikföreskrift (LTF) besluta att en plats ska vara laddplats. Kravet på LTF gäller på både allmän plats och kvartersmark.

Generellt krävs inget bygglov eller bygganmälan till kommunen vid uppsättning av laddstolpar. Om tak, skyltar eller andra konstruktioner tillkommer till följd av och i samband med etablering av laddplatser kan dessa emellertid kräva bygglov eller bygganmälan. Även parkeringsplatser kan kräva bygglov.

Kontakta bygglov@strangnas.se om du är osäker vad som gäller i ditt fall.

 • Laddstation: Helheten. En laddstation består av en laddplats och en laddare.
 • Laddare: laddare är den hårdvara som tillhandahåller ström för laddning.
 • Laddplats: ytan där fordonet står när det laddas.

Bild: Illustration av olika delar i en laddstation. Källa: Strategi för publik laddinfrastruktur

Förklaring av olika delar i en laddplats

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024