Djur och lantbruk

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009.

Riksdagen har beslutat att flytta ansvaret för kontrollerna från kommunerna till länsstyrelsen för att säkerställa att Sverige har ett bra djurskydd och god kvalitet på foder och livsmedel. Kontrollerna ska bli effektivare och likvärdiga över hela landet. Med ett mindre antal kontrollmyndigheter blir det lättare att styra, samordna och följa upp kontrollerna.

Kommunerna fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Den omfattar bland annat frågor om vatten och avlopp, gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt störningar i form av ljud och lukt från djur. Det är också kommunen som kontrollerar till exempel gårdsbutiker och gårdsmejerier samt restaurangers och butikers livsmedelshantering. Kommunen kan även i fortsättningen ta ut avgifter.

Mark- och betesförmedling

Länsstyrelsen i Södermanland förmedlar kontakter mellan djurägare och markägare, så att du som har djur kan hitta bete och du som har mark kan få djur som betar den. Från och med våren 2019 kan även du som letar efter mark att odla på eller har lämplig odlingsmark lägga ut en intresseanmälan.

Vill du vara med i mark- och betesförmedlingen? Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats.

Vad gör du om du misstänker att något är fel?

Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill. Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, kontakta polisen.

Om du vill veta mer om djurskydd, djurhälsa och primärproduktion av foder kontakta Jordbruksverket, www.sjv.se.

Anvisningar för nedgrävning av död häst eller sällskapsdjur

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt.

Från och med den 1 februari 2015 behövs inte längre något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst på egen mark, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar. Du får även gräva ned döda sällskapsdjur på egen mark, om du följer kommunens anvisningar. Detta gäller även minigris och dvärgget.

Observera dock att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom. Om döda djur ska grävas ner i samband med utbrott av allvarlig smittsam sjukdom kan det krävas särskilda åtgärder. Denna information omfattar inte sådana händelser.

Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävning så ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021