Grönplan del B3, Åker

Grönplan del B3 behandlar samma geografiska område som Fördjupning av översiktsplanen för Åker och är en områdesspecifik fortsättning på Grönplan del A för Strängnäs kommun.

Motionsspår i Åker.

Planområdet innefattar tätorten Åkers styckebruk med dess närmaste omgivningar. I grönplanen samlas information om planområdets grönstruktur och dess rådande förutsättningar för rekreation, fritids- och friluftsliv, samt en vision som ska fungera vägledande inför framtida planering.

Åker styckebruk är en grön kommundel med närhet till stora friluftsområden i Marvikarna och Åkers Bergslag. Vid framtida utveckling och exploatering är det viktigt att arbeta med tydliga kopplingar till grönstrukturen och att tätorten får behålla närheten till naturen.

Planskede

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2015-11-30.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022