Ta hand om skräp

Det ligger i allas intresse att vår kommun är ren och fri från skräp. Genom att minska nedskräpningen mår naturen och djuren bättre, tryggheten ökar och de pengar som kommunen lägger på att städa våra utemiljöer kan läggas på andra insatser.

Problem med skräp

Det skräp vi lämnar efter oss orsakar problem för djurlivet. Skräp i naturen blir också så småningom skräp i vattnet. I Strängnäs kommun har vi nära till Mälaren, vilket innebär att vi har en stor möjlighet att påverka det skräp som hamnar där.

Skräp i staden är också ett problem ur ett trygghetsperspektiv. Dels för att skräp på en plats nästan alltid innebär att mer skräp lämnas på platsen, men också för att skräpiga platser gör att platsen upplevs som mer otrygg samt kan leda till grövre brott. Sedan 1 januari 2022 är nämligen nedskräpning just ett brott där all typ av skräp, även tuggummin, snusprillor och cigarettfimpar, kan leda till böter.

Vad gör kommunen?

Strängnäs kommun underhåller våra papperskorgar och ser till att de töms. Vi plockar även skräp från marken under de säsonger då det finns ett ökat behov av detta. Om du upptäcker ett område som är nedskräpat där kommunens hjälp skulle behövas eller en papperskorg som behövs tömmas eller lagas kan du rapportera detta via vår sida för felanmälan.

Om det är skräpigt vid en återvinningsstation anmäler du detta till SEVAB. Felanmälan kan göras dygnet runt till 0125-460 50. Om ditt ärende inte är brådskande kan du även mejla in ditt ärende till kundservice@sevab.com.

Kommuen deltar i arbetet Håll Sverige Rent. Här kan du läsa mer om kampanjer och annat som pågår.

Det är olagligt att skräpa ner

I Sverige är det olagligt att skräpa ner. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse, beroende på hur allvarlig och omfattande nedskräpningen är.

Det gäller även småskräp på marken, exempelvis cigarettfimpar eller godispapper. Det är enligt 15 kap. 30§ Miljöbalken som redovisar att det är förbjudet att skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Föreskrifter

I Strängnäs kommun finns det beslutade förskrifter för att skydda miljö och hälsa. Du kan läsa mer om dem här:

Taxa

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.

  • Riksdagen beslutar om lagar
  • Regeringen beslutar om förordningar.
  • I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får utfärda föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.

Föreskrifter (och andra författningar) är bindande regler som gäller generellt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024