Sophantering och återvinning

Här förklarar vi hur återvinningen och sophanteringen fungerar i vår kommun.

Hushållssopor och sopsortering

I Strängnäs kommun ansvarar SEVAB Strängnäs Energi för hämtning av hushållssopor, slam och latrin.

För dig som bor i villa

Du som bor i villa ansvarar för att färgsortera ditt hushållsavfall i sju olika färgade påsar. Läs mer om färgsortering på SEVABs webbplats. Där hittar du också information om sophämtningsdag.

Sorteringsguiden - Sorteringsguiden - sevab.com

Tips inför sophämtning - Inför din sophämtning - sevab.com

Tips för ditt sopkärl - Tips för ren soptunna - sevab.com

Vanligaste felsorteringarna - De vanligaste felsorteringarna - sevab.com

För dig som bor i lägenhet

För dig som bor i flerfamiljhus finns olika sätt att sortera ditt avfall. Det är fastighetsägaren som beslutar vilket system som ska användas. Läs mer på SEVABs webbplats.

För dig bor i fritidshus

Information om källsortering och avfallshantering för dig som bor i fritidshus hittar du på SEVABs webbplats.

Ja, du ska ha sophämtning. Uppehåll kan medges om fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande period om 6 månader för permanenthus och 12 månader för fritidshus. (Renhållningsföreskrifter för Strängnäs Kommun 2014-06-16, § 72). Begäran måste lämnas till renhållaren, det vill säga Sevab, senast 3 månader före den avsedda uppehållsperioden.

Om huset inte nyttjas under en längre tid, minst 6 månader, kan du begära uppehåll i hämtning hos renhållaren, det vill säga Sevab. Anmälan måste göras senast 3 månader före den avsedda upphållsperioden. Anmälan om uppehåll gör du via Sevab. Om huset används i liten omfattning men inte uppfyller kraven för uppehåll, kan du efter ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden få prövat om förlängt hämtningsintervall.

Återvinningscentraler

Förpackningar, tidningar, batterier och kläder kan lämnas på återvinningscentralerna runt om i kommunen. Grovavfall och farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Läggesta och Strängnäs. På SEVABs webbplats hittar du öppettider för Kvitten återvinningcentral och Läggesta återvinningscentral.

Återvinningsstationer

SEVAB ansvarar för städning och tömning av kommunens återvinningsstationer. På deras webbplats finns hänvisning till sopor.nu som har en karta där du kan se alla återvinningsstationer i kommunen.

Gör en felanmälan

0152-460 50

kundservice@sevab.com

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024