Elda utomhus

Det är endast tillåtet att elda trädgårdsavfall vissa tider på året i detaljplanerat område. Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strängnäs kommun.

Tänk på att vara försiktigt när du eldar utomhus. Det är viktigt att du har full kontroll över elden och att du har möjlighet att släcka vid behov.

Är du osäker på vad som är detaljplanerat område?

På kartan är detaljplanerat område markerat med blå färg. Om du klickar på kartan kan du zooma in och zooma ut.

I första hand bör trädgårdsavfall komposteras. Trädgårdsavfallet kan också lämnas på återvinningsstationerna Kvitten i Strängnäs och Läggesta i Mariefred. Du som bor i villa kan beställa abonnemang för trädgårdskärl hos SEVAB, som då hämtar ditt trädgårdsavfall.

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är tillåtet endast vecka 13 till 15 på våren och vecka 41 till 43 på hösten. Övrig tid under året är det förbjudet att elda inom områden med detaljplan med undantag för Valborgsmässoafton som måste anmälas till 08-721 22 00.

Du har ansvar för brandsäkerheten

Tänk på att det är du som eldar som är ansvarig för elden och dess eventuella konsekvenser. Elda enbart i undantagsfall och då med försiktighet, sunt förnuft och stort hänsynstagande, även om du bor på landet. På SMHI's sida hittar du varningar och meddelanden som kan vara viktiga att ta hänsyn till.

Checklista innan du påbörjar din eldning

 • Kolla upp om det råder eldningsförbud eller avrådan från eldning!
 • Kolla brandriskprognosen och brandriskkartor eller ladda ner appen BRANDRISK UTE. Appen finns på App Store eller Google Play.
 • Kolla upp väderförhållandena på www.smhi.se. Du får inte elda vid kraftig vind, dvs då det blåser 8 m/s eller mer.
 • Eldning får inte ske om röken kan störa grannar.
 • Eldning får inte ske efter det blivit mörkt.
 • Lämna aldrig elden obevakad.
 • Ha släckutrustning, såsom vattenslang, ruskor och ett par hinkar vatten nära tillhands.
 • Ta med en telefon så att du kan larma SOS Alarm 112 vid behov.
 • Ha ett säkerhetsavstånd på minst 50 meter mellan eldningsplatsen och objekt såsom byggnader, skog och brännbart materiel (gäller vid mindre brasor).
 • Brasan får inte vara mer än 3x1 meter.
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 •  
 • Släck eller bevaka branden till dess att glöden svalnat.
 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt.

Ta hänsyn till andra människor och djur

Eldning av vått eller fuktigt trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Tänk på att många människor är känsliga för rök och att det är nästan omöjligt att elda i tätorter utan att störa omgivningen. Tala därför gärna med grannarna innan du börjar elda.

För att minska risken för att smådjur som sökt skydd i riset skadas kan du pröva att slå på rishögen med en kratta och för oväsen för att skrämma bort djuren innan du eldar. Har riset legat på samma plats över vintern är det bra om du rör om i riset eller flyttar det en bit.

Majbrasa eller lägereld

Anmäl din eldning

Valborgs- eller trädgårdseldar som är mer än två meter i diameter ska anmälas till räddningstjänstens gemensamma ledningscentral i Södertörn. Detta gäller både i och utanför detaljplanerat område.

 • Innan du ska elda ringer du in till 08-721 22 00.
 • Du får då uppge var du ska elda och hur länge.
 • Du får också lämna kontaktuppgifter till ansvarig så räddningstjänsten kan ringa vid behov.

Eldningsförbud

Vid stor brandrisk kan det vara förbjudet att elda i skog och mark. Det är kommunen eller Länsstyrelsen som beslutar om att utfärda eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Vi informerar alltid på strangnas.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs.

Grilla utomhus

Oaktsamhet vid användning av grillar kan orsaka brand. Den som har tänt på grillen ansvarar också för att grillen blir ordentligt släckt och tillräckligt kall innan grillkolet slängs. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan kolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

Att tänka på när du ska grilla:

 • Placera aldrig grillen vid en husvägg och undvik att grilla på balkong.
 • Använder du engångsgrill ska den placeras på obrännbart underlag.
 • Om du använder tändvätska ska den vara avsedd för grillning - aldrig T-röd.
 • Släck grillkolet säkert genom att lägg det i ett plåtkärl och att hälla vatten på det.
 • Visa hänsyn! Os och rök kan störa andra. Visa därför hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Placera grillen så att röken inte hamnar hos dina grannar. Undvik att grilla på balkongen då det både kan störa och innebära en ökad brandrisk.

Det är viktigt att läsa på instruktionerna innan du tänder engångsgrillen. När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä eller gräs är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag.

Tänk på att gasolflaskor inte får utsättas för temperaturer över 50 plusgrader. Gasflaskan ska därför inte placeras under grillen. Gasflaskan måste dessutom stå upp, annars riskerar säkerhetsventilen att inte fungera som den ska och flaskan kan explodera.

Om du har problem med din grannes eldning

Börja med att prata med grannen. Vill inte din granne lyssna är du välkommen att höra av dig till miljöenheten via kommunens växel på 0152-291 00

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019