Specialpedagogik

Pojke och röd boll

I Strängnäs kommuns förskolor har vi fem specialpedagoger som är knutna till våra förskolor.

Varje förskoleenhet har en specialpedagog som tillsammans med rektor och biträdande rektor utgör ledningsgruppen och har ett särskilt ansvar för barnhälsoarbetet på förskolorna.

Specialpedagogerna arbetar förebyggande och har en stödjande roll i verksamheten. Det förebyggande arbetet syftar till att tillsammans med personalen i förskolan skapa anpassade lärmiljöer och att ha en tydlig pedagogik inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Verksamheten ska vara inkluderande och specialpedagogens uppgift är att bidra till att personalen ska möta alla barns olikheter genom fokus på det som gör individen. Det betyder att vi ska arbeta för att stärka barns känsla av sammanhang och mening.

Ibland kan barn behöva få insatser från flera olika verksamheter för att få sina behov tillgodosedda, och då samarbetar vi med Barnavårdscentralen (BVC), Habiliteringsmottagningen, logopeder och socialtjänsten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2019