Matematiklyftet

Skolverkets satsning på läs- och matematiklyftet är en väl genomarbetat satsning som bygger på relevanta texter med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 I Strängnäs kommuns förskolor får personalen delta i båda satsningarna. Vi ser våra lyft som en resurs i vårt utvecklingsarbete med språk och matematik, och vi ser lyften i ett långsiktigt perspektiv då det inte handlar om en kortvarig insats, utan lyften sträcker sig under flera år med vår ambition att ”nästan” all vår personal ska gå lyften.

Matematiklyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik från Skolverket. Den bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Kompetensutvecklingsmodellen bygger på att kollegor diskuterar undervisningssituationer och didaktiska frågor om matematikdidaktik.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019