Läslyftet

Barnhand som bläddrar i barnbok

Skolverkets satsning på läs- och matematiklyftet är en väl genomarbetat satsning som bygger på relevanta texter med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I Strängnäs kommuns förskolor får personalen delta i båda satsningarna. Vi ser våra lyft som en resurs i vårt utvecklingsarbete med språk och matematik, och vi ser lyften i ett långsiktigt perspektiv då det inte handlar om en kortvarig insats, utan lyften sträcker sig under flera år med vår ambition att ”nästan” all vår personal ska gå lyften.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats ifrån Skolverket för personal i förskolan som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Där får personalen möjlighet att utveckla kunskaperna kring barns språk-, läs och skrivutveckling, samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2018