Förskolecenter Pelikanen

Förskolecenter Pelikanen är en plats för intern kompetensutveckling och kollegialt lärande inom förskolan.

Bild på Förskolecenter Pelikanen utanför

Här finns pedagogrummet som lånar ut pedagogiskt, språkutvecklande material till förskolorna och DigiCenter där pedagoger kan prova digitala verktyg och genom workshops få kompetens att använda dessa i lärande sammanhang.

Merparten av förskolans interna kompetensutveckling hålls på Pelikanen, exempelvis Läslyftet och Digilyftet. Det är även en plats för nätverksträffar och arbetsplatsmöten.

På Förskolecenter arbetar förskolans administrativa team, rektorer, utvecklingsledare och specialpedagoger.

Bild på mötesrum

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021