Hållbar förskola

Förskolan ska präglas av en positiv framtidstro och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling – såväl miljömässig som ekonomisk och social. Det betyder att barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om hur man värnar om miljön inför framtiden och hur man kan skapa möjlighet att leva i rättvisa och fredliga samhällen.

Barn som leker med mätmaterial

För att lyckas med detta behöver förskolan arbeta med hållbarhet på många olika sätt. Förskolan inom Strängnäs kommun deltar tillsammans med åtta andra skolhuvudmän i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola. Under programtiden samverkar rektorer och förskollärare med forskare i en praktiknära process som utgår från praktikens frågor och förutsättningar.

Det övergripande målet för programmet är att ge svar på frågor som:

  • Vad kan utbildning för hållbar utveckling innebära i förskolan, och hur kan man arbeta för att hållbarhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten?
  • För att åstadkomma ett hållbart samhälle – vad behöver introduceras redan i förskolan, och hur kan det göras?
  • Vad innebär ett hållbart ledarskap på olika nivåer i organisationen – och hur uppnår man det?

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021