Trollskogens förskola

Lekgården på Trollskogens förskola

Trollskogens förskola är centralt belägen, nära resecentrum och Långbergsskogen. Förskolan är nyrenoverad med ljusa lokaler, gymnastiksal, ateljé och en fantastisk gård. Vi vill bli bättre på att arbeta mot en hållbar framtid, där barnen förbereds för att delta i vårt demokratiska samhälle och bli trygga med att olikheter kan berika.

Avdelningar

Förskolan har 8 avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

  • Mossan 1-2 år
  • Kotten 1-2 år
  • Pinnen 2 år
  • Grenen 3 år
  • Lövet 4 år
  • Stenen 5 år
  • Stubben 5 år
  • Barret 5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

Förskolan är Grön flagg certifierad, och kommer att fortsätta arbetet med fokus mot en Hållbar framtid. Närheten till naturen ger oss möjligheter att undersöka olika naturvetenskapliga fenomen. Vi använder IKT för att undersöka, dokumentera och kommunicera. Vårt mål är att integrera alla ämnen i ett projekt som bildar en helhet och ett meningsfullt sammanhang för barnen. All personal i förskolan fortbildas genom Skolverkets mattelyft, IKT och läslyft.

Vi strävar efter att ha ålderhomogena grupper. Inför ett byte, vilket oftast sker i samband med höstterminen, introduceras barngruppen tillsammans med personalen till den nya miljön. Vår erfarenhet är att det är positivt och ger barnen möjlighet att upptäcka och lära i anpassade och varierade miljöer under sin tid på förskolan.

Personal

På Trollskogens förskola arbetar förskollärare, förskoleassistenter och barnskötare.

Långbergets förskoleenhet

Trollskogens förskola ingår i Finninge förskoleenhet tillsammans med Grävlingen, Äventyret, Trädgårdsmästarens och Siklöjans förskolor.

Mat och meny

Förskolan har ett eget tillagningskök. Läs mer om måltiderna i kommunens förskolor på sidan Måltidsservice.

Veckans meny
Här kan du ta del av veckans meny för Trollskogens förskola.

Välkommen att kontakta oss för närmare information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2023