Sundby Parks förskola

Fasadbild på Sundby Parks förskola

Vi är en förskola med två stycken avdelningar, Kotten och Kastanjen. Vi har ett unikt läge med en stor härlig gård som ger barnen möjlighet till en spännande utevistelse. Vi har nära till skogen och bra kommunikationer med busshållplatsen precis bredvid.

Avdelningar

Förskolan har två avdelningar med barn i åldern 1-5 år:

  • Fröet 1-3 år
  • Kastanjen 3-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan. Här lägger även du som vårdnadshavare in ditt barns vistelsetider.

Förskolans pedagogiska arbete

Med omsorg och undervisning i fokus rustar vi barnen för en hållbar framtid.

Vår utbildning bygger på ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi tar tillvara på barnens idéer och intressen och lyfter in de i vår undervisning.

Vi tror på att barnen kan, ger barnen tid och möjliggör för barnen att pröva och genomföra egna idéer i vår utbildning. Vi vill att barnen på vår förskola ska känna sig delaktiga i utbildningen och att de upplever att de kan påverka sina dagar med oss.

Miljön är viktig för barnens utveckling och lärande. Den är föränderlig och anpassas utifrån undervisning, barns intressen och behov.

Vi arbetar för hållbarhet över tid och utifrån flera dimensioner socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vi arbetar medvetet med att få in rörelse och fysisk aktivitet i vår utbildning varje dag då forskning och beprövad erfarenhet visar att det främjar barnens förmåga till inlärning.

Personal

På Sundby Parks förskola arbetar förskollärare och barnskötare.

Mat och meny

Förskolan har ett eget tillagningskök. Läs mer om måltiderna i kommunens förskolor på sidan Måltidsservice.

Veckans meny
Här kan du ta del av veckans meny för Sundby Parks förskola.

Välkommen att kontakta oss för närmare information.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024