Grävlingens förskola

Lekparken på förskolans utegård

Grävlingens förskola ligger i natursköna Finninge, nära skogen och populära rekreationsområdet Drottning Kristinas trädgårdar och Fårhushagen.

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år:

 • Kupan 1-2 år
 • Holken 1-2 år
 • Lyan 3-5 år
 • Grytet 3-5 år

Följ ditt barns dagar i förskolan

Via vår lärplattform kan du enkelt följa ditt barns dagar på förskolan och vad dom gör där. Den används också för att skicka ut information från förskolan.

Förskolans pedagogiska arbete

Grävlingen är en förskola i tiden som rustar barnen för en framtid genom att bedriva undervisning och utveckla barnens förmågor utifrån en hållbar framtid. Utemiljön möjliggör undervisning och eget utforskande samt inbjuder barnen till samspel, fysisk aktivitet, motoriska utmaningar och kreativitet.

Under åren 2016-2019 deltog Strängnäs kommun tillsammans med nio andra kommuner i ett forskningsprogram om undervisning i förskolan. Undervisningen bedrivs genom ett projektinriktat arbetssätt där barnen upptäcker och utforskar omvärlden med stöd av medforskande förskollärare och barnskötare. Våra tillgängliga lärmiljöer är mötesplatser för dialog, kreativitet, fantasi och samspel. Vi iscensätter miljöerna tillsammans med barnen utifrån deras intresse och olika behov. Vi värnar om det ofärdiga materialet som stimulerar barnens fantasi och kreativitet samt främjar deras entreprenöriella förmågor.

Vår personal fortbildas kontinuerligt bland annat genom interna kompetensutvecklingsinsatser och Skolverkets utbildningar; Läslyftet för förskolan, Matematiklyftet och IKT.

Personal

På Grävlingens förskola arbetar förskollärare och barnskötare.

Finninge förskoleenhet

Grävlingen förskola ingår i Finninge förskoleenhet tillsammans med Siklöjan, Äventyret, Trollskogen och Trädgårdsmästarens förskolor.

Vår enhet är en övningsförskola i samarbete med Mälardalens högskola, vilket innebär att vi tar emot förskollärarstudenter.

Mat och meny

Förskolan har ett eget tillagningskök. Läs mer om måltiderna i kommunens förskolor på sidan Måltidsservice.

 • 6–6.30 smörgås
 • 8.30 frukost
 • Fruktstund fm
 • 11–12.30 raster/småbarn sover
 • Ca 12.30–12.45 lunch
 • 15.30 frukt och smörgås
 • Ytterligare frukt eller smörgås erbjuds barn senare vistelsetider i samråd med respektive vårdnadshavare.

Veckans meny
Här kan du ta del av veckans meny för Grävlingens förskola.

Välkommen att kontakta oss för närmare information

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2023