Lekplatser

Lekplats

I Strängnäs kommun finns cirka 30 kommunala lekplatser. Här berättar vi om de mest populära lekplatserna i de olika kommundelarna.

Strängnäs

Västervikens lekpark är den största och kanske den mest välbesökta. Den ligger nära centrum, Mälaren och omgiven av vacker parkmiljö. Lekparken är nyrenoverad och öppnade igen i juli 2019. En stor båt i parkens mitt sätter tonen för det nya pirattemat och har ett stort utbud för de flesta åldrar.

I parken finns en tillgänglighetsanpassad gunga med ramp för att alla ska ha möjlighet känna glädjen av att gunga.
Rampen hakas på och av med kedjor när man kör upp på gungan. Den har också en säkerhetslina i form av en kedja, som man får hjälpas åt att haka i och ur när man ska rulla upp eller ner från rampen.

Skogskullens äventyrslekpark ligger på grönområdet mellan Lärkträdsvägen och gångtunneln i Strängnäs. Skogskullen är en naturlekplats, anpassad efter naturen och byggd i naturmaterial.

Mariefred

Lottenlunds lekplats ligger vid hamnen i Mariefred, med slottet som bakgrund och med stora gröna ytor omkring.

Ekhovs lekplats är belägen i en skogsbacke i mysig miljö med uppvuxna träd.

Stallarholmen

Östabadets lekplats ligger vid Östabadet.

Åkers styckebruk

Lundbyvägens lekplats öppnades under hösten 2018.

Skämbylöts lekplats finns i området Skämbylöt.

Det här är en beskrivning av de största och mest frekventerade lekplatserna. Utöver dessa finns ett antal mindre lekplatser i olika bostadsområden. Härad och Tosterö har två kommunala lekplatser. I Vansö respektive i Länna finns det en kommunal lekplats.

Kommunen har även åtta utegym med olika inriktningar.

Vill du göra en felanmälan?

Lekplatserna besiktas årligen av en extern besiktningsman. Besiktningen ligger till grund för vårt arbete med att hålla lekplatserna säkra. Vi tar tacksamt emot allmänhetens hjälp med att hålla ögonen öppna och meddela eventuella skador. Felanmäl gärna detta så att vi snabbt kan åtgärda det som inte fungerar bra.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019