Idrottspolitiskt program

Just nu pågår ett arbete med att revidera vårt Idrottspolitiska program för Strängnäs kommun. Under våren ska kommunfullmäktige ta beslut om ett nytt program som ska gälla för perioden 2022-2025.

Förslaget till ett nytt idrottspolitiskt program har varit ute på remiss under februari och mars 2022. Synpunkterna som kom in från föreningar och allmänhet har efter det behandlats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner på fritidsenheten, politiker ifrån teknik- och fritidsnämnden har tillsammans med RF SISU Sörmland. Kommunfullmäktige tar beslut om det nya programmet i maj. Det idrottspolitiska programmet ska gälla för perioden 2022-2025.

Varför tas det fram ett idrottspolitiskt program?

Det övergripande målet är att stärka folkhälsan. Rörelse och idrott bidrar till ett ökat välmående, såväl fysiskt som psykiskt.

I programmet beskriver vi den långsiktiga strategiska inriktningen för idrotten i Strängnäs kommun.

Det idrottspolitiska programmet ska

  • stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrotts- och fritidslivet, såväl det organiserade som det spontana.
  • utgöra ett stöd till föreningar och andra aktörer på idrottsområdet i deras verksamhet.
  • vara ett styrande dokument för Strängnäs kommuns teknik- och fritidsnämnd i frågor kopplade till idrott och motion.

Ta del av förslaget här.

Vilka fick tycka till om programmet?

Förslaget skickades ut till kommunstyrelsen, alla politiska nämnder, de kommunala bolagen och deras styrelser. Dessutom har alla föreningar i kommunen med inriktning på idrott och fritid fått möjlighet att komma in med synpunkter, liksom alla andra intresserade med koppling till Strängnäs kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 maj 2022