Mötesplatser

En kommunal mötesplats är inte bara en plats för dig där du och din förening träffas, det är också en plats för möten med andra. Strängnäs kommun har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och mötesplats.

Vad är en mötesplats?

I Strängnäs kommun har våra folkvalda politiker kommit överens om en definition för att beskriva vad en mötesplats ska vara här:

"En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen."

Strängnäs kommun stödjer kommunala mötesplatser i olika driftsformer i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk för att:

  • Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser.
  • Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog.
  • Tillvarata engagemang och stärka samhörigheten i kommundelen. Det kan bidra till att utveckla lokaldemokratin, öka den upplevda tryggheten och attraktionskraften i kommundelen.

Så bokar du en mötesplats

Har du en idé om att arrangera en aktivitet eller ett evenemang och behöver en lokal att vara i? Du är varmt välkommen att kontakta de olika mötesplatserna för att får mer information och boka in dig. Du hittar kontaktuppgifter till de olika Mötesplatserna på deras webbsidor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023