Vandra

Det kuperade, sjörika och intressanta Åkers bergslag är rikt på fornlämningar och kulturminnen, inte minst från äldre gruvhantering. Genom området slingrar sig en av det vackraste delarna av Sörmlandsleden. På Fogdön sträcker sig Pilgrimleden som erbjuder vandring på mindre grusvägar och stigar.

Sörmlandsleden

Sörmlandsledens vackraste partier passerar genom Åkers Bergslag.

Sörmlandsleden

Leden är lättåtkomlig från flera ställen. Skärmskydd och eldstäder finns på strategiska platser. Du kan  läsa mer om de olika etapperna på Sörmlandsledens hemsida.

Planeringsverktyg med interaktiv karta där du kan se leder, etapper, servicepunkter med mera.
Du hittar kartan här

Pilgrimsleden, Fogdön

Vandra på mindre grusvägar och stigar, över öppna fält och genom skog.

Eskils källa skylt

Finns en anslutande etapp St.Eskil som går från Strängnäs domkyrka till Eskils källa. Vid Björsund knyts Pilgrimsleden samman med Gyllenhjelmsleden i Eskilstuna kommun.
Pilgrimsledens hemsida
Karta Pilgrimsleden etapp 1
Karta Pilgrimsleden etapp 2
Karta Pilgrimsleden etapp 3
Karta St.Eskil etappen , 969 kB.
Karta Pilgrimsleden och Gyllenhjelmska leden , 8 MB.

Vandringsleder Åkers bergslag

Fyra olika vandringsleder som är mellan 4-9 km långa samt en naturstig på cirka 1 km.

Marvikarna

Lilla fornborgsrundan , 260 kB.
Start och mål vid Skottvångs gruva. 4 km.

Stora fornborgsrundan (Stenhuggarmon) , 230 kB.
Start och mål vid Skottvångs gruva. 9 km.

Marviksleden , 1 MB.

Start och mål vid Malsjön. 6 km.

Stånggångsleden
, 1 MB.
Start och mål vid Göksjön (vid fd. Hjulhuset) 5 km.

Läs mer om Marviksleden och Stånggångsleden här

Naturstig Kalkbro
Liten naturstig på cirka 1 kilometer i anslutning till Kalkbrottet.

Läs mer om Kalkbro här

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2021