Livsmedelsverksamhet

Planerar du att starta restaurang, café, bageri, butik, gatukök, catering eller annan verksamhet där livsmedel hanteras, behöver du anmäla din verksamhet i god tid till Miljöenheten, minst 14 dagar innan verksamheten startas.

Miljöenheten gör inte någon förhandsprövning av verksamheten utan hela ansvaret ligger på livsmedelsföretagaren att se till att alla krav i lagstiftningen uppfylls.

Vid första besöket efter det att verksamheten har registrerats och startats, kontrollerar miljöenheten att reglerna följs och att säkra livsmedel produceras. Att miljöenheten utför kontrollen först efter att verksamheten har startat innebär att du som företagare måste ha tillräckliga kunskaper så att du redan innan vi kommer ut har fungerande rutiner som ser till att de livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att äta.

Som företagare är du exempelvis skyldig att det i verksamheten finns:

 • Tillräcklig kunskap inom området livsmedelssäkerhet för att verksamheten ska ha förutsättningar att producera säkra livsmedel.
 • En lokal som är anpassad för den verksamhet som ska bedrivas.
 • Ett system för egenkontroll som är anpassat för verksamheten. Systemet ska bland annat omfatta rutiner för:
   
  • Utbildning
  • Personlig hygien
  • Vatten
  • Skadedjur
  • Rengöring
  • Underhåll
  • Temperatur
  • Mottagning
  • Avfall
  • Spårbarhet
  • HACCP

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2022