Badvattenprover

Vattenprov i Mälaren

Varje år tar kommunen prover från baden runt om i kommunen. Till exempel kontrolleras graden av algblomning och miljön på stranden.

Badvattnet testas regelbundet

Kommunens miljöenhet kontrollerar regelbundet badvattnet vid kommunens badplatser under badsäsongen (14 juni - 23 aug).

Vid Visholmen, Lötbadet, Häradsbadet, Lännabadet, Mariefreds strandbad och Östabadet tas prov varannan vecka. Övriga bad provtas en gång per månad.

Hur går provtagningen till?

Vid provtagning kontrolleras vattnet och vattenprover skickas på laboratorieanalys för att undersöka om provet innehåller bakterier.

Vi gör också en bedömning av om det är algblomning i vattnet. Vi tar inga prover avseende algblomning, utan bedömningen gör vi genom att titta på vattnet.

Bada inte vid algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning kan förekomma i sjöar, hav och vattendrag och kan vara giftig. Du bör därför undvika att bada i vatten med algblomning, då det kan vara farligt att svälja vatten med algblomning.

Risken för förgiftning är störst bland barn och djur eftersom de lättare får i sig vatten när de badar. Algblomningen kan även orsaka hudirritation och ögonbesvär.

Läs mer om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Aktuella provsvar

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du ta del av aktuella provsvar för de kommunala badplatserna.

Om kommunen avråder från bad

Vid riklig algblomning eller om det är för höga halter av bakterier i vattnet sätter kommunen upp en skylt som avråder från att bada på den aktuella badplatsen.

Kommunala badplatser

Strängnäs kommun har 15 allmänna badplatser. Några av badplatserna driver kommunen tillsammans med lokala föreningar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2023