Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på till exempel:

  • Uteserveringar
  • Busshållplatser och perronger
  • Entréer till idrottsanläggningar
  • Lekplatser
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen dit allmänheten har tillträde

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2023