Ledighet för dig som går i grundskolan

Om en elev i grundskolan vill vara ledig på en skoldag måste en ansökan göras till skolan.

Strängnäs kommuns grundskolor har enats om en gemensam policy som innebär att man som huvudregel inte beviljar ledigt fler än 10 dagar på ett läsår. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Rektor fattar beslut om sådana ledigheter. Semesterresor räknas inte som synnerliga skäl.

Skolan godkänner som huvudregel ingen ledighet under tidsperioder när eleven har inplanerade nationella prov.

Ledighetsansökan lämnas till skolan senast två veckor före den planerade ledigheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019