Förhandsbesked

Här förklarar vi innebörden av ett förhandsbesked och när man kan ha nytta av att söka förhandsbesked innan man söker bygglov.

Förhandsbesked kan man söka om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Detta för att se om det är lämpligt att bygga på den plats man tänkt innan man går vidare i planeringen om utformning och uppförande. När man ansöker om förhandsbesked gör kommunen en prövning av platsen. Man hör berörda myndigheter samt att grannfastigheter får yttra sig.

Vilka handlingar behövs?

 • En enkel situationsplan med byggnader och vägen till byggnaderna redovisas på en karta.
 • Om du vill stycka av en tomt ska planerad tomt ritas på kartan. Själva avstyckningen regleras av lantmäteriet efter beviljat förhandsbesked.
 • En beskrivning av vad du vill bygga, gärna med bilder.

Positivt beslut om förhandsbesked är giltigt i två år vilket innebär att bygglovsansökan måste lämnas in inom den tiden, annars upphör förhandsbeskedet att gälla.

Kontakt

 • Byggenheten

  Via Kontaktcenter:

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2019