Frågor och svar om förskolan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.

 1. Vad betalar jag för en plats i förskolan?
  Strängnäs kommun tillämpar maxtaxa och beräknar avgiften på hushållets bruttoinkomster. Från 1 januari 2024 är maxtaxan per hushåll 56 250 kronor brutto per månad.
  Läs mer här om Avgifter och regler  samt om Maxtaxa.
 2. Betalar man förskoleavgift även vid semester på sommaren?
  Ja, du betalar avgift även när ditt barn är ledigt, t ex under sommaren.
 3. Jag jobbar som timanställd och har oregelbunden inkomst. Hur ska jag redovisa min inkomst?
  För att redovisa så aktuella uppgifter som möjligt kan du antingen logga in varje månad och redovisa inkomst alternativt uppge genomsnittet som du tjänat brutto de tre senaste månaderna, dela detta med 3. Om din arbetssituation eller sysselsättningsgrad förändras måste du inkomma med nya uppgifter. Det är viktigt att dina registrerade uppgifter är aktuella.
 4. Jag har uppdaterat min inkomst, hur kontrollerar jag det?
  Du loggar in i kommunens e-tjänst med bankID och klickar på "Min sida" och sen "Mina uppgifter". På sidan står "Hushållets nuvarande inkomster" där ser du vilka inkomster som är registrerade.
 5. Jag har upptäckt att min registrerade inkomst är inte stämmer, vad händer nu?
  Om du har betalat för låg avgift riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Om du har betalat för hög avgift finns möjligheten att få pengar tillbaka. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla hushåll ska betala rätt avgift enligt den taxa som är beslutad.
 6. Jag är osäker på vad jag har fått i ersättning från till exempel Försäkringskassan, hur tar jag reda på det och hur räknar jag ut den inkomsten?
  Kontakta den myndighet som betalar ut din ersättning för att få hjälp med din fråga.
 1. Hur ansöker jag om plats till förskolan?
  Du ansöker via kommunens e-tjänst.
 2. Hur ansöker jag om plats på obekväm arbetstid, Nattis?
  Du ansöker om Nattis på blankett , 279 kB..
 3. Kan jag ansöka till flera förskolor och får mitt barn plats på förstahandsvalet?
  Ni kan ansöka till tre förskolor som ni rangordnar.
 4. Hur långt innan måsta jag ansöka om plats och när får jag besked?
  Vi tillämpar en handläggningstid på fyra månader för en plats, räknat från det datum din ansökan registrerades. Du kan bli erbjuden plats tidigare än vad du önskat om ditt barn uppfyller minimiåldern (12 månader) om det finns plats.
 5. Vad händer om det redan är fullt på den förskola jag sökt?
  Om det inte finns lediga platser så kan du bli erbjuden plats på annan förskola.
 6. Hur lång är inskolningstiden och varför har man inskolning?
  Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning om två veckor. Under inskolningen får ditt barn lära känna sin nya förskola, sina nya pedagoger och sina nya vänner.
  Under stängningsveckorna på sommaren (vecka 27-31) och julveckorna (vecka 52-) sker normalt ingen inskolning.
 7. Mitt äldsta barn går redan på en förskola, vad gäller när jag ansöker för mitt yngsta barn?
  Varje månad går vi igenom kön och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur:
  1. Barn i behov av särskilt stöd
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  3. Geografisk närhet
  4. Kötid
 8. Kan jag tacka nej till ett erbjudande?
  När ett erbjudande till första-, andra- eller tredjehandsvalet avböjs vid två tillfällen tas barnet ur kön. Avböjs ett erbjudande två gånger måste man ansöka om plats på nytt.

Läs mer på sidan Ansök och bekräfta plats på förskola. 

 1. Hur gör jag om jag vill byta förskola?
  Du ansöker om byte av förskola via vår e-tjänst. Läs mer på sidan För dig som redan har plats.
 1. Vad gör jag om jag blir arbetslös eller föräldraledig?
  Om du har plats i förskola och blir arbetslös eller föräldraledig måste du gå ner på 15 eller 20 timmar. Mer om detta kan du läsa i styrdokumentet Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg , 132 kB.eller på sidan För dig som redan har plats.
 1. Vad är Allmän förskola?
  Rätten till lagstadgad allmän förskola börjar gälla den första augusti det år barnet fyller 3 år och innebär rätt till avgiftsfri förskola med maximalt 15 timmar i veckan eller minst 525 timmar per år (skollagen 8 kap. 4 §). 525 timmar motsvarar 15 timmar per vecka under skolans läsårstider med uppehåll för samtliga lov, studiedagar och dagar för kompetensutveckling. Du ansöker via kommunens e-tjänst. Läs mer på sidan om Allmän förskola för 3-5 åringar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2024