Allmän förskola för 3-5 åringar

Från och med hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Vid föräldraledighet eller om du blir arbetslös finns följande alternativ:

För dig som har barn mellan 3-5 år

Från och med första augusti det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.

  • Barnet vistas i verksamheten 15 timmar per vecka enligt skolans läsårstider. Ingen debitering utgår (här ingår ingen vistelse under skolans alla lov).
  • Barnet vistas i verksamheten 20 timmar per vecka hela året.
    Debitering utgår med avgift enligt maxtaxan (här ingår vistelse under skolans alla lov).

Vistelsetiden ska läggas inom tidsramen klockan 8-14 måndag-torsdag eller enligt överenskommelse med rektor.

När du uppdaterar ditt barns vistelsetid kan avgiften påverkas. Läs mer på sidan Avgift och regler.

Om du har arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader och blir arbetslös eller föräldraledig, gäller följande:
Vid arbetslöshet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader. Vid föräldraledighet har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid efter beräknad nedkomst i två månader, fyra månader vid flerbarnsfödsel. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 eller 20 timmar per vecka.

Deltidsarbetande
Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

Familjehem, vårdnadshavare till barn utan fullständigt personnummer eller om barnet har skyddade uppgifter använder inte kommunens e-tjänst vid anmälan om förskola för 3-5 åringar. Om du berörs av detta kontakta utbildningskontoret via barnomsorg@strangnas.se , så hjälper vi dig.

Schema

Ändring av vistelsetiden görs via lärplattformen, senast två veckor före behovsdatum. Utifrån förskolans verksamhet godkänner personalen schemat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020