Parkering

P-skiva

I Strängnäs kommun är det avgiftsfritt att parkera, förutom i anslutning till Resecentrum. P-skiva gäller i Mariefreds och Strängnäs centrala delar enligt skyltning.

Datumparkering

Under perioden 1 oktober till 15 maj behöver vi underlätta för snöröjning, sopning och sandning i kommunen. Det arbetet görs nattetid mellan klockan 00:00 och 08:00. För att kunna göra ett bra arbete måste ena sidan av gatan hållas fri från fordon så att våra maskiner kommer fram. Därför gäller datumparkering.

Regler för datumparkering

Mellan klockan 00.00 och 08.00 ska din bil stå parkerad vid ojämna husnummer på jämna datum.

Detta gör att alla bilar står på samma sida under natten och då kommer vi fram på den motsatta sidan. Om du inte parkerar på rätt sida riskerar du att få en parkeringsanmärkning. Skyltar gällande datumparkering finns vid infarterna till tätorterna, du kan se vilka gator som är inom zonerna på Strängnäskartan.

Observera att om det finns någon annan skyltning så gäller den framför datumparkeringen.

De röda markeringarna visar de gator där datumparkering gäller.

Du kan också ladda hem kartbilder över Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk för att se var datumparkering gäller.

Annan skyltning

Inom områden med datumparkering kan det finnas andra vägmärken som gäller. Följ reglerna som skyltarna säger.

Är du osäker på vad olika vägmärken betyder?

Alla vägmärken finns på transportstyrelsens webbplats där du kan läsa mer.

Minnesregel: När du parkerar på kvällen ett jämnt datum, parkera på den sida som har jämna husnummer för att stå på rätt sida efter midnatt.

P-skiva

En parkeringsskiva, "p-skiva", används för att visa bilens ankomsttid vid de parkeringsplatser där det finns en skylt om p-skiva med tillägg som visar hur länge du får stå parkerad. Du kan kostnadsfritt hämta p-skivor i kommunhuset på Nygatan 10 i Strängnäs, på turistbyråerna och i många butiker.

P-skiva har införts för att minska långtidsparkeringen i Mariefreds och Strängnäs och centrala delar. Tack vare att vi infört p-skivor har det har blivit lättare att hitta en parkeringsplats när man ska uträtta snabba ärenden.

Regler för p-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in vid pilen på parkeringsskivan.
  • Påbörjar du din parkering innan tidsbegränsningen gäller, ställer du in parkeringsskivan på tiden för begränsningens början.
  • Du får inte ändra ankomsttid under pågående parkering.
  • Parkeringsskivan ska placeras innanför vindrutan, och vara synlig utifrån.

Långtidsparkering

På våra avgiftsbelagda parkeringar i anslutning till Resecentrum får fordon parkeras högst sju dygn i följd.

På del av parkeringen vid Västerviken kan personbilar parkera utan avgift i tre dygn, se skyltning.

Vid Läggesta Station på grusytan närmast Mariefred får fordon parkeras utan avgift högst fem dygn i följd.

I Mariefred kan man parkera utan avgift i tre dygn på parkeringen vid korsningen Strandvägen - Hertig Karls Allé samt vid busstorget på Nyponvägen.

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på gator och vägar och förbättra trivseln i boendemiljöer beslutade Strängnäs kommun att införa parkeringsövervakning i hela Strängnäs kommun från 1 januari 2003.

Parkeringsanmärkning

Avgiften är 700 kronor för parkering vid stannandeförbud (p-plats för rörelsehindrade, laddplats med mera) och 400 kronor vid parkeringsförbud.

Rättelse och bestridande sker hos polismyndigheten i det distrikt parkeringsanmärkningen utfärdats, i Södermanland  telefon 114 14. På parkeringsanmärkningen finns information om tillvägagångssätt vid ansökan om rättelse.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020
Trafik och resor