Gator

Teknik- och servicekontoret ansvarar för kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor samt dess belysning. Det finns även statliga och enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2024