Hållbart resande

Kommunen arbetar på olika sätt för att underlätta och uppmana till hållbara resor.

I samarbete med tjänsten Resvana har kommunen tagit fram målgruppsinriktad information om lokala resealternativ med fokus på hållbart resande. I det digitala verktyget får du tips på hur du kan göra dina resvanor mer hållbara, ekonomiska och hälsosamma. I tjänsten finns tips för cykel, kollektivtrafik och andra smarta resvanor.

Läs mer och få inspiration till nya sätt att resa på strangnas.resvana.com

Resvana-tjänsten använder nudging för att underlätta mer hållbara resvanor, en hjälp på vägen helt enkelt. Praktiskt går det till så att kommunens invånare får tillgång till en länk som går till den digitala plattformen Resvana. På plattformen finns:·

  • En karta som visar platser i staden som underlättar hållbart resande, tillexempel var det finns cykelpumpar, laddstolpar och mycket mer.
  • Verktyg för att planera resan till fots, med cykel eller andra hållbara färdmedel. Du anpassar tjänsten efter vad som passar dig.
  • Nyttig informationoch länkar samlat på ett och samma ställe, såsom var du hittar återvinningscentralerna, tips för kollektivtrafiken och cykelvägar.

Fler sätt alternativ för hållbart resande

Här är exempel på fler åtgärder och insatser som kommunen gör för att främja klimatsmarta och hållbara sätt att resa inom kommunen.

  • Det senaste åren har det gjorts en rad förbättringsåtgärder i stadsmiljön för att underlätta för fotgängare och cyklister. Läs mer på sidan Cykling och cykelvägar.
  • Kommunen deltar i olika kampanjer och projekt för att uppmana våra invånare till mer hållbart resande. Ett sådant exempel är den europeiska Mobilitetsveckan och samverkansprojektet Cykelvänlig arbetsplats.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2021