Strängnäs resecentrum

Här hittar du praktisk information för dig som reser till och från Strängnäs Resecentrum.

Buss och tågtrafik

Hållplatser för lokalbussar hittar du vid den norra entrén. För tidtabeller och övrig resinformation, besök sj.se och sormlandstrafiken.se.

Taxi finns vid norra entrén.

Bilparkering

Korttidsparkering finns vid både norra och södra entrén. Utomhusparkering finns vid Långbergsgatan och vid långtidsparkeringen vid Ingvarvägen.

Du kan även parkera i det underjordiska garaget med direkt access till väntutrymmen i Resecentrum. Garaget har 130 parkeringsplatser, varav 24 laddplatser för elbilar och 50 cykelplatser.

Garaget öppnar klockan 05.00 och stänger 15 min efter att sista tåget kommit in på perrongen. Det är väktare som sköter öppning och stängning av garaget.

Cykelparkering

Cykelparkering finns vid både norra och södra entrén. Det finns även cykelställ i parkeringsgaraget.

Parkeringsavgifter

Nuvarande avgifter

Priserna nedan gäller till och med 1 augusti 2021.

Skriv tabellbeskrivning här

Utomhusparkeringen


Per dygn

25 kr

Per månad

400 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Parkeringgarage


Per dygn

35 kr

Per månad

400 kr

Kommande avgifter

Priserna nedan gäller från och med 2 augusti 2021.

Skriv tabellbeskrivning här

Utomhusparkeringen


Per dygn

25 kr

Per månad

300 kr

Skriv tabellbeskrivning här

Parkeringgarage


Per dygn

35 kr

Per månad

300 kr

Så köper du biljett

Parkeringsautomater finns utanför Resecentrums norra entré och inne i garaget vid dörren upp till Resecentrums väntutrymmen. Det går också att köpa en biljett via mobil med parkeringsappen waytopark. Utomhusparkeringen har zon 8851 och parkeringsgaraget har zon 8852.

På avgiftsbelagda platser utomhus och i parkeringsgaraget kan man parkera sin bil under högst sju dygn i följd.

Vem ansvarar för vad?

Trafikverket är byggherre för både Resecentrum och dubbelspåret. De bygger spåren, ser till att tågen kommer fram i spåren men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen.

Kommunen äger Resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt Resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Det kommunala fastighetsbolaget SFAB förvaltar och driftar Resecentrum.

SJ ansvarar för tåg och biljetter. Avgångstider, ersättningstrafik.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021