Elsparkcyklar

Det finns ett företag i Strängnäs som hyr ut elsparkcyklar. Det är dem du ska kontakta om du har frågor och synpunkter på elsparkcyklarna i staden. Här kan du läsa hur du får köra och parkera.

I Strängnäs finns kommunala mål att minska miljöpåverkan från transportsystemet samt att öka stadens attraktivitet. Möjligheten för kommunens invånare och besökare att använda olika typer av fossilfria fordon är således positivt för kommunens måluppfyllnad ur flera perspektiv.

Vad är en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Det är polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Läs mer om vilka trafikregler som gäller för dig som cyklar på Transportstyrelsens webbplats

Parkera din elsparkcykel rätt

Samma parkeringsregler gäller för cyklar och elsparkcyklar. En elsparkcykel får inte parkeras hindrande eller trafikfarligt. Det betyder att den inte får blockera gångbanan eller bli en fara för andra trafikanter. Hit räknas gående, cyklister, kollektivtrafik eller biltrafik. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren. Så tänk på var du parkerar din elsparkscykel.

Se film från de Synskadades riksförbund

Anmäl en felparkerad hyrd elsparkcykel

Du ska i första hand själv anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelbolaget

Swift scooter

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?

För att få hyra ut elsparkcyklar behöver företagen ett tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagen. Tillståndet, som ges av polisen, reglerar var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem. Tillståndet bestämmer inte var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Vem ansvarar för tillsynen och bevakningen?

Det är polisen som har hand om tillsynen och bevakningen när det gäller trafikfrågor.

Hur jobbar kommunen med frågan?

Det kommer målas upp var man kan parkera sina elsparkcyklar på strategiska platser i kommunen för att förhindra att dessa ställ på platser som skapar hinder.

Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Är det här en tjänst om kommunen har upphandlat?

Det här är ingen tjänst som kommunen har upphandlat. Vi välkomnar alla bolag som skapar fler jobb till Strängnäs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2023