Eldningsförbud

Vid stor brandrisk kan det vara förbjudet att elda i skog och mark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda eldningsförbud.

Lilla hotellet

Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller. Vi informerar alltid på strangnas.se och i sociala medier när eldningsförbud råder och när det upphävs.

Om eldningsförbud råder kan du hitta information om beslutet som en nyhet på vår webbplats.

Här kan du se prognoserna för brandrisk aktuell dag samt 5 dagar framåt.

För skogsbrandsrisk spridning

För gräsbrandsrisk

För skogsbrandsrisk bränsleuttorkning

Frågor och svar om eldningsförbud

Vad betyder eldningsförbud? Hur får jag veta att det är eldningsförbud? Här hittar du vanliga frågor och svar om eldningsförbud.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda utomhus i skog och mark.

Det innebär att det är förbjudet att:

  • Elda eller grilla i skog och mark
  • Grilla i engångsgrillar och grillar på korta ben
  • Elda i en eldstad som har satts ihop av lösa stenar i en ring på marken.

Däremot är det tillåtet att:

  • Elda och grilla i fasta, iordningställda grillplatser. Med detta menas gjutna eller murade eldstäder i sten eller betong, exempelvis en sandfylld betongring eller en murad grillplats med täta sidor och obrännbar botten.
  • Grilla i trädgårdsgrill på egen tomt.
  • Använda stormkök och liknande som drivs med gasol eller sprit. Tänk på att försöka använda obrännbart underlag.

Trädgårdsgrill med höga ben går bra att använda i trädgården eller på exempelvis stranden om det är obrännbart underlag.

Var försiktig

När man har eldat eller grillat är det mycket viktigt att man släcker elden helt med vatten så att en eventuell vindby inte kan blåsa iväg gnistor eller glöd. Du ska alltid ha släckutrustning i närheten.

Eldningsförbudet införs när det är extremt torrt i skog och mark. En brand kan då snabbt sprida sig över stora ytor och bli mycket svår eller omöjlig för räddningstjänsten att släcka.

Nej.

Det krävs stora mängder regn för att eldningsförbudet ska upphävas och bara för att ytlagret är fuktigt betyder det inte att det är blött längre ned. När eldningsförbud utfärdas är det oftast mycket torrt även långt ned i marken och då krävs det stora mängder regn för att eldningsförbudet ska upphävas. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar och informerar när förutsättningarna för att upphäva eldningsförbudet har nåtts. Du får då information via media, strangnas.se och sociala medier.

Grillen ska ha ben i midjehöjd vid eldningsförbud för att det ska vara tillåtet att grilla.

Nej, Räddningstjänsten åker inte ut särskilt för detta. Upplys gärna själv de som eldar om att det är eldningsförbud och om du känner att du inte får gehör kan du polisanmäla händelsen. Den som avsiktligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kapitlet 3 § lag (2003:789) om skydd mot olyckor.

Nej, men det är olämpligt att köra skogsavverkningsmaskiner när det är eldningsförbud.

Rökning är olämpligt i skog och mark men inget som Räddningstjänsten kan förbjuda.

Eldningsförbudet upphör när räddningschef i beredskap beslutar att det ska upphöra. Vi informerar alltid via media, strangnas.se och sociala medier när det blir eldningsförbud och när beslutet upphävs.

 

Ett eldningsförbud baseras på brandriskprognoser från SMHI (utförs dagligen av räddningstjänsten). Om det under en längre period har varit torrt och varmt med stor risk för brand i skog och mark, och vädret förväntas hålla i sig ett antal dagar framåt kan kommunen eller länsstyrelsen utfärda eldningsförbud som en förebyggande åtgärd mot bränder.

Mer information

Kontakta gärna räddningstjänsten, 0152-291 86 eller raddningstjansten@strangnas.se om du har fler frågor om eldningsförbud.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024