Matchning och kompetens

Underlätta matchning vid anställning för både företagare och arbetssökande genom goda arbetsmarknadsinsatser.

Ett viktigt samarbete för att öka barn och ungas kunskaper om yrkeslivet och företagande. För näringslivet ett bra sätt att framtidssäkra sin egen kompetensförsörjning för god tillväxt och utveckling.

Syfte

Att inspirera unga till framtida yrkesroller eller eget företagande samt att bidra till kompetensförsörjningen. Att förenkla rekrytering av medarbetare för privat och offentlig verksamhet och få fler invånare till egenförsörjning.

Mål

Att skapa god kännedom om företagande och samhällsutveckling hos unga och tillgodose förutsättningarna för tillväxt genom att säkra personalbehovet och företagandet.

Kommunens arbete

Här kan du följa pågående, planerade och genomförda aktiviteter för området i förhållande till målet.

  • Ung företagsamhet, UF, i gymnasieskolorna
  • Nyföretagarcentrums råd, stöd och utbildningar för företagare och nyföretagare
  • Sommarjobbsmässan där ungdomar möter arbetsgivare
  • Jobbrum, mässa för arbetssökande och arbetsgivare

Övriga fokusområden

Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.

Matchning och kompetens Affärsmässig kommun Attityder, värdskap och bemötande Dialog och möten Matchning och kompetens
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2021