Affärsmässig kommun

Affärsmässig kommun handlar om att förenkla och förtydliga upphandlingar för att nå fler lokala företagare att delta i anbudsförfaranden.

Syfte

Att satsa på bra affärer med och för näringslivet och att skattemedlen används på ett värdefullt sätt.

Mål

Vårt mål är genomföra våra välfärdstjänster genom kostnadseffektiva upphandlingar.

Kommunens arbete

Här kan du följa pågående, planerade och genomförda aktiviteter för området i förhållande till målet.


  • Mäter kundnöjdhet i direktupphandlingar, NUI, nöjd upphandlingsindex
  • Anbudsskola vid efterfrågan
  • Riktade utskick till lokala näringslivet om aktuella upphandlingar

Övriga fokusområden

Strategin är uppdelat i fyra fokusområden där varje område har ett tydligt syfte och mål. Klicka på respektive fokusområde för att läsa mer.

Matchning och kompetens Affärsmässig kommun Attityder, värdskap och bemötande Dialog och möten Matchning och kompetens
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020