Nätverk för företagare

Mingel på mässa för egenföretagare

Att vara med i olika föreningar och organisationer kan ge nya nätverk och bra företagskontakter.

Om du precis har etablerat ditt företag i kommunen så kanske det är naturligt att kolla upp vilka möjligheter som finns att nätverka med andra. För dig som redan är etablerad här kan ett nytt nätverk och nya kontakter vara det som hjälper din verksamhet att utvecklas och växa.

Gemensamt för de som kommer på nätverksträffar är att man vill skapa möjligheter till samarbeten och utbyta kontakter, kunskap och erfarenheter. Träffarna brukar arrangeras av en förening eller ett nätverk och är öppna för alla även om man inte är medlem.

Vi har bra koll på vilka nätverk och organisationer som ordnar träffar i Strängnäs kommun. Hör av dig till oss om du har frågor eller om du vill starta och komma igång med ett nytt nätverk.

Företagarna
Företagarna verkar för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt verkar de för att skapa ett starkt nätverk bland regionens företagare.

ALMI
Från idéer till framgångsrika företag. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Nyföretagarcentrum
Ger personliga rådgivningen vilken alltid är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell och med en god förankring i det lokala näringslivet. Stöds av lokala näringslivet och kommun med medel och annat stöd.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fyra Mälarstäder
Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommun hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Därför har de fyra mälarstäderna startat ett samarbete för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Region Södermanland
Regionförbundet Sörmland är en medlemsorganisation för alla Sörmlandskommuners för regional utveckling och samordning.

Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar och att ge likvärdig service i hela länet.

Stockholm Business alliance, SBA
Stockholm Business Alliance, SBA,är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Strängnäs kommun är en partner. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/nöjd-kund-index.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation och medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

Svenskt näringsliv
Arbetsgivarorganisation som driver frågor inom områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur. Genomför undersökningen om företagsklimat årligen samt kommunranking.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet, UF, är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar för östra mellansveriges företags intressen, Södermanland, Örebro och Västmanland.

Vill du också få nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev går ut till alla som är med i företagsregistret. 
Är du inte med i registret kan du anmäla dig här så får du senaste nytt från näringslivschef Emma Hjelm direkt till din mejl.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023