Magiska stigen

silvertron i skogen

Magiska stigen på Långberget är en konstvandring för barn. Längs med stigen möter du Fröken Flinga och Lövharen, dansande möss, en silvertron, en festhare, en jätteråtta och många andra fantasifulla djur och föremål.

"Det har länge funnits misstankar om att hittills okända djur bor på Långberget. Här är äntligen det första beviset. Fröken Flinga och Lövharen har siktats längs Magiska stigen och vem vet vilka andra arter som gömmer sig bland stenar och träd."

- Eva Fornåå, konstnären bakom Fröken flinga och Lövharen

Historien bakom Magiska stigen

Allt började med att Catharina De Geer (KD), ledamot i kulturnämnden, skrev en motion om en sagostig för barn. Stigen har sedan utvecklats av Kulturkontoret till att bli en konststig - Magiska stigen, primärt riktad till barn i åldrarna 2-9 år.

Den första delen av Magiska stigen invigdes år 2020, då med konstnär Eva Fornåås verk ”Fröken Flinga och Lövharen”. Du hittar skulpturen vid skogsstigen utanför Trollskogens förskola. Barnen på förskolan var med och bidrog med teckningar som inspirerade till verket.

Amalia Årfelt vann därefter upphandlingen att fortsätta utveckla stigen. Fortfarande med ett nära samarbete med barnen på Trollskogens förskola, barnens teckningar har legat som inspiration till flera av verken. Under 2022 flyttade arton fantasifulla skulpturer in i skogen. Du kan se dem när du vandrar längst med skogsstigen utanför Trollskogens förskola.

Om konstnär Eva Fornåå

Konstnären Eva Fornåå arbetar i ett flertal olika tekniker och material, främst med offentliga gestaltningar men också med utställningar och konstprojekt. Hon är också engagerad i föreningen KISAM - Konsten i Samhällsutvecklingen. Läs mer om hennes arbete på: www.evafornaa.se

Om konstnär Amalia Årfelt

Amalia Årfelt arbetar med måleri, skulptur, grafik och utsmyckningar med motiv som ofta är hämtade från djurens värld. Hon har skapat flera offentliga verk, bland annat skulpturgruppen ”Sugga med kultingar” på Skansen samt utformat prisstatyetten ”Gullspiran” som delas ut till Guldbaggegalans pristagare inom barnfilm. Läs mer om Amalia Årfelt på: www.amaliaarfelt.se

Projektet vilar på Barnkonventionen

En utgångspunkt för projektet Magiska stigen är Artikel 31 i Barnkonventionen där barns rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt det kulturella och konstnärliga livet fastslås. Detta kopplas till idén om en upplevelsestig som stimulans av barns fantasi och rörelse. Barn från förskoleklass har varit referensgrupp i ett tidigt skede i processen. Magiska stigen finansieras genom Anna och Axel Wåhlins fond.

Välkommen att klättra upp och sätta dig i silvertronen!

Fem små dansmöss hittar du på en klipphäll

En pussgroda sitter på en sten och väntar

Fröken Flinga och Lövharen

Catharina De Geer (KD) och Amalia Årfelt vid konstverket Ugglan, vid invigningen av Magiska stigens andra del, i juni 2022

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2023