Kulturstipendier

Illustration med texten Kulturstipendier

Varje år delar kulturnämnden i Strängnäs kommun ut kulturstipendier inom olika konstformer. Den totala stipendiesumman är på 50 000 kronor och kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper.

Syftet med stipendiet är att lyfta och uppmärksamma kulturellt viktiga insatser inom områden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Stipendiesumman kan tillfalla en eller delas av flera sökande. Kulturnämnden kan också bestämma sig för att inte utdela årets stipendier om det saknas lämpliga kandidater.

Kulturstipendier kan sökas av enskilda personer, organisationer
eller grupper som:

  • är bosatta i eller på annat sätt har eller har haft anknytning till kommunen
  • har sin verksamhet inom kulturområden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater
  • har gjort något bra inom kulturområdet som förtjänar att uppmärksammas genom ett stipendium.

Om ansökan

  • Du kan söka kommunens kulturstipendier under en begränsad period varje år. Ansökningsomgången för kulturstipendier 2022 är 1 oktober till 1 november.
  • Du kan själv anmäla ditt intresse eller nominera någon annan till att få stipendiet.
  • Till ansökan ska intyg och andra arbetsprover av intresse bifogas digitalt. Vid nominering ska ansökan följas av särskild motivering.

Ansök och nominera via vår e-tjänst

Under perioden 1 oktober till och med 1 november är vår e-tjänst öppen för ansökningar. Du kan även nominera någon annan.

Ansökan är nu stängd.

Beslut om kulturstipendier

Bedömningen om vem som tilldelas ett stipendium baseras på en sammanvägd bedömning av de insatser personen, organisationen eller föreningen gjort inom sitt kulturområde och vilken anknytning det har till kommunen.

Juryn består av representanter från olika referensgrupper, kulturchefen och kultursamordnare.

Vanliga frågor och svar

Svar: Alla kan söka som uppfyller ovanstående kriterier.

Svar: Nej, det kan ha gjorts tidigare.

Svar: Pengarna får användas till vad man vill och är en premiering för bra arbete.

Svar: Det är medel avsatta i kulturnämndens budget.

Svar: Nej, det kan även vara en fritidssysselsättning

Tidigare års kulturstipendiater

Lena Arleij

Keramiker som bor och verkar strax utanför Mariefred. Hon är bildlärare med examen från Konstfack men arbetar nu heltid med keramiken. Lena Arleij tilldelas stipendiet för sina kreativa skapelser i stengods som väcker stor glädje och lust hos betraktaren. Se intervjun med Lena Arleij.

Ensemble

Ett ungt företag som de senaste året skapat digitala och fysiska arrangemang för ungdomar och tillgängliggjort kulturuttryck under pandemin på ett föredömligt sätt. Ensemble tilldelas stipendiet för att ha inspirerat och uppmanat unga människor att uttrycka sig och för att ha skapat plattformar för musiker och konstnärer under pandemin. Se intervjun med Ensemble.

Lotta Lagerström

Skådespelare som 2008 startade Teater Rita Prick som dramatiserat gamla folksagor. Hon driver även Clownclubben – Sörmlands sjukhusclowner som gör ett viktigt arbete för svårt sjuka barn. Lotta Lagerström tilldelas stipendiet för sitt arbete med att skapa fantasifulla världar med sin levande och starka publikkontakt. Se intervjun med Lotta Lagerström.

Olle Lindberg

Framstående och mångsidig musiker, sångare och tonsättare. Olle är lärare på Musikhögskolan i Stockholm och tillsammans med sin hustru Agnes Enerlund Lindberg framträder han i duon A&O. Olle Lindberg tilldelas stipendiet för sina imponerande verk samt framförandet av A requiem For The Living i Strängnäs domkyrka 2019. Se intervjun med Olle Lindberg.

Mariefreds hembygdsförening

En aktiv hembygdsförening som levandegör ett betydelsefullt kulturarv i Strängnäs kommun och förvaltar Callanderska gården i Mariefred. Mariefreds hembygdsförening tilldelas stipendiet för sitt arbete med att väcka och utveckla intresset för den gemensamma hembygden. Se intervjun med Mariefreds hembygdsförening.

André Ekelberg

Balettlärare som varit verksam i Strängnäs kommun sedan 1987 som danspedagog i klassisk balett, barndans och karaktärsdans. André Ekelberg tilldelas stipendiet för sin betydelsefulla kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet att utvecklas inom dans. Se intervjun med André Ekelberg

Emma Askling

Författare som debuterade med Det övergivna huset (2014) och sedan dess publicerat ytterligare tio kapitelböcker för barn och unga. Emma Askling tilldelas stipendiet för sina välskrivna berättelser som många barn och unga känner igen sig i. Se intervjun med Emma Askling

Johanna Brun

Musiker och låtskrivare som är uppvuxen och bor i Strängnäs. Hennes musikaliska karriär tog fart 2016 med vinsten av Musik Direkt Sörmland. Johanna Brun tilldelas stipendiet för sina finstämda sånger baserade på känslor och upplevelser. Se intervjun med Johanna Brun

Konstfabriken

Kulturverksamheten Konstfabriken har varit verksam på Tosterön sedan 2013 och har regelbunden utställningsverksamhet, kurser, workshops och kulturarrangemang för allmänheten. Konstfabriken tilldelas stipendiet för sitt engagemang som stärker det lokala kulturutbudet. Se intervjun med Catinca Nyström från Konstfabriken

Teodor Wolgers

Artist, producent, låtskrivare och musiker som är uppvuxen i Strängnäs och tidigare elev på Kulturskolan. Han producerar musik, i eget namn och till artister som Buster Moe, Elias, Moonica Mac och Prins Daniel. Teodor Wolgers tilldelas stipendiet för sin musik med stor genrebredd och ett skapande som är i ständig utveckling. Se intervjun med Teodor Wolgers

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022