Kulturbidrag

Det finns flera olika kulturbidrag som lokala kulturföreningar kan ansöka om. Som kulturförening räknas de föreningar som är verksamma inom till exempel konst, musik, litteratur, teater, film, foto och dans. Även föreningar med fokus på att värna om kulturarv är berättigade till bidrag.

Här listar vi de olika kulturbidrag som går att ansöka om.

För att kunna söka medlemsbidrag ska föreningen uppfylla Strängnäs kommuns allmänna bestämmelser.

Föreningen ska ha minst 10 aktiva medlemmar. Med aktiv medlem menas medlemmar som betalat medlemsavgift och regelbundet deltar vid ledarledda tillfällen. De medlemmar som erlagt familjeavgift räknas var och en för sig som fullvärdig medlem. Det är inte nödvändigt att föreningen är ansluten till en riksorganisation.

När föreningen får medlemsbidrag från Strängnäs kommun finns det en önskan om att föreningen medverkar vid den årliga Kulturdagen.

Bidrag per bidragsberättigad medlem: 25 kronor.

Det här bidraget kan sökas av ideella föreningar som driver och förvaltar en anläggning eller klubblokal. För att få bidraget ska lokalen inte redan vara subventionerad av Strängnäs kommun.

För att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år.

Föreningen kan få driftbidrag med upp till 25 procent av verifierade kostnader. Den maximala summan på bidraget är 25 000 kronor.

Bidragsberättigade kostnader är:

 • Hyra, amortering, ränta
 • El
 • Försäkring
 • Vatten
 • Sophämtning
 • Sotning
 • Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten eller anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten.

Bidraget gäller inte för lösa inventarier eller för större fastighetsreparationer.

För att söka bidrag till bygdegårdar ska syftet med lokalen vara att vara en mötesplats och samlingslokal för invånarna i bygden. Det ska framgå i föreningens stadgar att det är syftet med lokalen.

Föreningen kan få driftbidrag med upp till 40 procent av verifierade kostnader. Bidragsberättigade kostnader är:

 • Amortering och ränta
 • El
 • Försäkring
 • Vatten
 • Sophämtning
 • Sotning
 • Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten eller anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten.

Bidraget gäller inte för lösa inventarier eller för större fastighetsreparationer.

För att söka arrangemangsbidrag måste följande saker uppfyllas:

 • Föreningen som söker bidraget ska ha minst 10 aktiva medlemmar.
 • Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och vända sig till en bred publik. Ni kan ha en tänkt målgrupp för ert arrangemang (till exempel ungdomar) men allmänheten måste vara välkommen. Evenemanget får inte enbart vara för föreningens egna medlemmar.
 • Det ska vara ett kulturarrangemang.
 • Om ni får bidrag för att genomföra arrangemanget ska Strängnäs kommun nämnas i samband med att ni marknadsför evenemanget. Strängnäs kommuns logotyp ska synas på till exempel affischer eller flyers. Det finns också en önskan om att er förening medverkar på den årliga kulturdagen.

Om ansökan:

 • Skicka in bidragsansökan senast 1 november.
 • Vid ansökan ska du skicka med en beskrivning av arrangemanget samt arrangemangets planerade budget.
 • Bidragssumman varierar beroende på er planerade budget. Generellt sätts bidraget som en del av den totala kostnaden som föreningen har för arrangemanget.

Vid bedömningen av ansökan tar vi bland annat hänsyn till:

 • Vilken vikt arrangemanget har för allmänheten
 • Finansieringsmöjligheter av arrangemanget
 • Kulturnämndens budgeterade medel för arrangemangsbidrag

Om rapportering efteråt

Efter att föreningen har genomfört arrangemanget ska ni redovisa hur det gick. Det här ska ni rapportera om:

 • Berätta om arrangemanget, planeringen och genomförandet
 • Budgeten, kostnader och intäkter.
 • Berätta om publiken, vilka som kom och vilken respons ni fått.
 • Era slutsatser om hur arrangemanget gick och vad det gav.

Skicka in din ansökan senast 1 november

Senast den 1 november ska ni ha skickat in er ansökan via vår e-tjänst (gäller för alla olika typer av kulturbidrag). Efter kulturnämndens decembermöte kommer ni att få svar på er ansökan. Utbetalningen av bidraget sker i mars.

Förbered dig inför din ansökan

De här uppgifterna behöver ni skicka med i er bidragsansökan:

 • Organisationsnummer
 • Eget kapital i föreningen
 • Årsberättelse, balansräkning, resultaträkning
 • Underskriven revisionsberättelse
 • Kontaktuppgifter till ordförande och kontaktpersoner
 • Vid ansökan om arrangemangsbidrag ska ni bifoga en beskrivning av arrangemanget och och en budget för arrangemanget.

Ansök om kulturbidrag via vår e-tjänst

Alla ansöknings- och anmälningsblanketter hittar du i kommunens e-tjänstportal:

Snabba pengar - bidraget för unga arrangörer

Snabba pengar är bidraget för dig som är ung och som vill arrangera kulturarrangemang för andra barn eller unga!

 • Du eller ni som arrangerar ska vara i åldern 13-25 år
 • Målgruppen för ert evenemang ska vara barn eller unga
 • Ni får bidrag för era utlägg, max 5000 kronor per arrangemang.
 • Ni kan även ansöka om hjälp med till exempel teknik, lokal och marknadsföring.
 • Bidraget kan sökas när som helst under året och er ansökan behandlas inom en månad.
 • Ni behöver inte vara anslutna till någon förening
 • Senast 2 månader efter att ni genomfört arrangemanget ska ni rapportera hur det gick via vår e-tjänst.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023