Utveckling av Mötesplats Åker

Nu är det dags att fortsätta utveckla Mötesplats Åker för att se till att fler har möjlighet att använda huset, mötas och bidra till ett attraktivt Åkers styckebruk för alla. Mellan den 26 och 31 mars bjuder kommunen in till en dialog om mötesplatsens gröna uterum parken.

möte mellan fåglar

Tyck till om mötesplatsens gröna uterum på Torget

Fredag 26 till onsdag 31 mars presenteras planerna för hur Mötesplats Åkers gröna rum och park på Torget ska utvecklas. Välkommen med dina synpunkter!

Mer om dialogen finns samlat i en nyhet här på webbplatsen.

Digital frågetimme den 27 mars

På lördag den 27 mars klockan 11-12 har du möjlighet att vara med i ett digitalt möte via Microsoft Teams för att få veta mer och ställa frågor.

Deltagare:

Anna Werner, chef för teknik- och servicekontoret, Marie Ollman, chef för kommunens drift-, gatu- och parkenhet, Sofia Wall, utredare på teknik- och servicekontoret och Anders Lorentz Pantzar, chef för scen- och kulturproduktion.

Länk till mötet:

Anslut till dialogmöte om Mötesplats Åkers park

Tips och råd inför mötet:

  • Se till att testa tekniken i din dator, platta eller telefon innan mötet börjar.
  • Räck upp den digitala handen för att begära ordet och ta ner handen när du har fått ordet.
  • Presentera dig med namn och om du representerar flera.

Tips! Om du använder en Mac-dator ladda ner Teams-appen.

Vad är en kommunal mötesplats?

En kommunal mötesplats är inte bara en plats för dig där du och din förening träffas, det är också en plats för möten med andra. I Strängnäs kommun har våra folkvalda politiker kommit överens om en definition för att beskriva vad en mötesplats ska vara här.

En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen.

Strängnäs kommun stödjer kommunala mötesplatser i olika driftsformer i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk för att:

  • Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser.
  • Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog.
  • Tillvarata engagemang och stärka samhörigheten i kommundelen. Det kan bidra till att utveckla lokaldemokratin, öka den upplevda tryggheten och attraktionskraften i kommundelen.

Detta har hänt

Här kan du läsa mer om de olika dialogaktiviteterna som har varit.

3 x medborgardialog om mötesplatsen

I våras inleddes dialogen med del 1 om syftet och driftsformer.
Under oktober fortsatte dialogen med del 2 och 3 om hur vi ska samverka i huset och vad vi behöver tänka på när vi ska fortsätta utveckla mötesplatsen och lokalerna. Det fanns också en möjlighet att skicka in synpunkter via en enkät.

Möjlighet att skicka in synpunkter

Du som inte hade möjlighet att delta under dialogerna i oktober fick också en möjlighet att lämna in dina tankar och idéer digitalt. En digital enkät låg ute till och med den 30 november 2020.

Så här såg upplägget upp för de två dialogmöten som hanns med före de skärpta råden för att bromsa spridningen av covid-19 trädde i kraft.

Del 2. Hur gör vi det här bäst tillsammans?

Vid det här tillfället ska vi diskutera de mjuka värdena, om hur vi ska samverka och hur vi vill att mötesplatsen ska utvecklas.

Hur vill vi känna när vi är på Mötesplats Åker? Vad ska mötesplatsen bidra med till kommundelen?

Tid och plats: 22 oktober 2020 klockan 18-20, Åker folkets hus

Del 3. Vilka behov ser vi?

Vid det här tillfället är det de fysiska lokalerna vi ska diskutera. Det kan handla om tillgänglighet men också trivsel och trygghet.

Vad behöver vi tänka på särskilt på när olika verksamheter, föreningar och ortsbor ska samsas om utrymmena?

Tid och plats: 3 november 2020 klockan 18-20, Åker folkets hus

Vårens medborgardialog om syfte och driftsformer

I början av 2020 bjöd Kulturnämnden in till en bred medborgardialog om alla tre kommunala mötesplatser i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. Synpunkterna som kom in i till kommunen i den dialogen, som var del 1 av de 3 planerade aktiviteterna, finns fortfarande med i underlaget för att kunna ta så bra beslut som möjligt. Du kan ta del av sammanställningen av synpunkterna som kom in i våras i Kulturnämndens protokoll.

Bakgrund och mer information

Kommunen köpte Folkets hus 2017 med målet att skapa en levande mötesplats för alla i kommundelen.

Om verksamheterna och platsen

Under de första två åren låg ansvaret för att driva verksamheten på föreningen Porten. Från och med 2020 tog Strängnäs kommun över det ansvaret i samband med att fritidsgården, som är en kommunal verksamhet, flyttade in i huset. Fritidsgården är en öppen, främjande fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år.

Mötesplats Åker ligger i Åkers folket hus på Torget 1 i Åkers styckebruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021