Reklamskyltar och affischer

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun gäller nedanstående regler för reklamskyltar, affischer och liknande.

  • Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 2,80 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

  • Flyttbara skyltar (t.ex. gatupratare), brinnande marschaller och liknande anordningar får inte utan tillstånd av polismyndigheten placeras på gångbanor eller körbanor. De får inte sättas upp så att vägmärken, vägvisning och dylikt skyms eller är på annat sätt trafikfarliga.

  • Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

  • Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Om polistillstånd för gatupratare och andra flyttbara skyltar

Det kan ta upp till två veckor att få ditt tillstånd, så tänk på det när du fyller i startdatum i din ansökan.

Din ansökan måste vara komplett, annars finns det risk för att ditt tillstånd måste kompletteras och då tar det längre tid.

Du måste ha ett tillstånd innan du ställer ut din gatupratare.

Tillståndet gäller ett (1) år.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2023