Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2020

 • Bevakningstjänster
 • Konsulter för utredning i samband med fysisk planering
 • Print som tjänst
 • Revisionstjänster
 • Ekonomisystem
 • Digitala medicinskåp
 • Programvara med tillhörande tjänster för e-arkivering
 • Tryckeritjänster
 • Arkitekter
 • Tvätteritjänster
 • Aktivitetspark Stallarholmen
 • Perenner och plantskoleväxter
 • Målning av trafiklinjer och andra vägmarkeringar
 • Taklyftar, besiktning av taklyftar och vårdsängar

Upphandlingar med planerad annonsering under 2021

 • Rekryteringstjänster
 • IT-klienter
 • LSS-boende barn
 • Elevresor under skoltid
 • Konferenser
 • Maskindiskmedel m.m. till storkök
 • IT-konsultmäklartjänster
 • Reklambyråtjänster
 • Entreprenadmaskintjänster
 • Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar
 • Yrkeskläder och skor
 • Tömning av dagvattenbrunnar
 • Drift och underhåll av gatubelysning
 • Matdistribution för ordinärt boende
 • Servrar, lagring och nätverkstrustning

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020