Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2021

 • Besiktningar och mindre entreprenadarbeten under och i anslutning till vatten
 • Båtar på trailer till Räddningstjänsten
 • Drift och underhåll av gatubelysning
 • Entreprenadmaskintjänster
 • IT-klienter, servrar och nätverksutrustning
 • Julbord
 • Konsultmäklartjänster: IT-konsulter, organisations- & verksamhetsutveckling
 • Konditorivaror
 • Lastbil till Räddningstjänsten
 • LSS-boende barn
 • Måltidstransporter
 • Minnesgåvor och övriga gåvor
 • Målning av trafiklinjer och andra vägmarkeringar
 • Parkskötsel
 • Pålning, bryggtjänster och bryggtillbehör
 • Reklambyråtjänster
 • Rekryteringstjänster
 • Skolläkartjänster
 • Skolpsykologtjänster
 • Tömning av dagvattenbrunnar
 • Trygghetslarm särskilt boende
 • Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar
 • Yrkeskläder och skor

Upphandlingar med planerad annonsering under 2022

 • Arbetsanpassade glasögon
 • Bemanningstjänster
 • Cateringtjänster
 • Fönsterputsning
 • Kolsyrade drycker
 • Konsultstöd ledarskapsutveckling
 • Livsmedel
 • Skogliga tjänster i form av avverkning, gallring med mera
 • Skolfotografering (tjänstekoncessioner)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2021