Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp listas inte här.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2022

 • Anläggningstjänster
 • Arbetsanpassade glasögon
 • Arborister
 • Bemanningstjänster – sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
 • Bemanningstjänster – socionomer
 • Bomarmar, bomdriv och stoppsignaler på Tosteröbron
 • Byggnation av simhall
 • Fönsterputsning
 • Hemtjänst
 • Ishallen Hammarens IP – väggar och isolering av tak
 • Konsulter för vibrationsmätningar
 • Konsult för säkerhetsskyddsanalys
 • LSS-boende barn
 • Minnesgåvor och övriga gåvor
 • Riskreducerande åtgärder OXA
 • Samarbetspartner stadsutveckling Norra Staden
 • Skogliga tjänster i form av avverkning, gallring m.m.
 • Trygghetslarm ordinärt boende
 • Trygghetslarm särskilt boende
 • Vårdsängar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2022