Planerade upphandlingar

Nedan presenteras en upphandlingsplan som täcker de upphandlingar som Strängnäs kommun planerar att genomföra i egen regi.

Planen är preliminär och kan ändras beroende på politiska beslut eller andra ändrade förutsättningar. Direktupphandlingar av varor/tjänster till mindre belopp tillkommer också kontinuerligt.

Upphandlingar med planerad annonsering under 2020

 • Asfaltsbeläggningsarbete
 • Bevakningstjänster
 • Drift av verksamhet med café-inriktning i Multeum (tjänstekoncession)
 • Kontors- och skolmateriel
 • Medicinska kontroller av räddningstjänstens personal
 • IT-klienter
 • Konsulter för utredning i samband med fysisk planering
 • Konsulttjänst, VA-strateg
 • LSS-boende barn
 • Interimschefer inom vård och omsorg
 • Plankonsulter för uppdrag i samband med fysisk planering
 • Print som tjänst
 • Revisionstjänster
 • Verkstadstjänster, maskiner
 • Verkstadstjänster, personbilar och lätta lastbilar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020